Verksamhet

Industribesök, teknikföredrag samt inte minst kulturella evenemang och trevliga fester hör till de program, vi arrangerar. 

Medlemmar får inbjudningar via mejl och kan anmäla sig på denna sida.