Stipendiestiftelsen

Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond har bildats i syfte att stödja den tekniska utbildningen i Norrköping.

Stiftelsen har till ändamål att, utan begränsning till bestämda personer, främja vetenskaplig forskning och lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning inom tekniska ämnesområden. Främjandet av dessa ändamål ska företrädesvis ske genom att stiftelsen lämnar belöningar (stipendier) till elever på såväl högskole- som gymnasienivå, vars studier bedöms vara speciellt framgångsrika alternativt vars examensarbeten bedöms ha särskilt vetenskapligt värde. Understöd kan jämväl ske genom forskarstipendier och bidrag till teknisk vetenskaplig litterär produktion.

För närvarande delar stiftelsen årligen ut stipendier och bidrag med bl.a. ca. 40 000kr till gymnasieskolorna och ca. 80 000 kr till LiU, Campus Norrköping.

Stipendiefrågor och spontana stipendieansökningar kan mejlas till stipendie@polytekniska.se.