Organisation

Innevarande verksamhetsår är följande funktionärer valda:

Styrelse:
Ordförande: Kjell Karlsson
Vice ordförande: Anders Hultberg
Skattmästare: Mats Köhler
Sekreterare: Ole Pedersen
Bitr. sekreterare: Camilla Segervall
Klubbmästare: Tom Langborg
Bitr. klubbmästare: Andreas Jarskog
Suppleant: Charlotta Nordlöf
Suppleant: Michael Pääbo

Valberedning:
Rickard Ågren, Sammankallande
Kenneth Bjerner

Revisorer:
Ulf Nersing
Roland Ekinge
Sven-Olof Malmqvist, ersättare

Samtliga dessa funktionärer kan man kontakta via mejl på fornamn.efternamn@polytekniska.se.