Polytekniska då och nu..

  Det är lätt att föreställa sig att ingenjörsvetenskapens pionjärer hade ett starkt behov av att byta erfarenheter 1888. Men vad har Polytekniska Föreningen för funktion idag?

Faktum är att föreningens uppgift är densamma. Den ingenjörsvetenskap som förr rymdes i huvudet på tio personer får idag inte plats hos 2000. Utvecklingstakten är rasande snabb. Ingen klarar att hålla jämna steg med utvecklingen utan många "bollplank". Mot den bakgrunden är det viktigt att välkomna alla tekniker eller tekniskt intresserade - både gamla och unga, nyutbildade och rutinerade - i det sociala och professionella kontaktnät som vår förening utgör. Vi har alltid levt i tiden. Vi gjorde det 1888. Och våra medlemmar ser till att vi ständigt utvecklas för att fortsätta på samma bana.

Motala Ström har varit livgivande för tekniska landvinningar ända sedan Louis de Geer kom till Norrköping. Under 1800-talet fick industrierna längs Strömmen sin kraftförsörjning ur det strömmande vattnet. Då var Polytekniska Föreningens medlemmar med och skapade både nutid och framtid. 1900-talet blev det sekel då teknikens landvinningar ökade i antal. Strömmens stränder befolkas av kunskapsföretag. Deras personal hämtar ständigt inspiration och nya kunskaper hos Polytekniska Föreningen.

Det gamla industrilandskapet håller på nytt att bli centrum för Norrköpings utveckling.
Här får nu mer än fem tusen studenter sina kunskaper styrkta av den underbara miljön kring det strömmande vattnet. Nu behövs nätverket inom Polytekniska Föreningen mer än någonsin.