Nyheter

Mot hållbara flygtransporter - Årets första föredrag

  • 1 feb 2024
  • Flyg

image: Mot hållbara flygtransporter - Årets första föredrag

Den 31 januari bjöd vi in till årets första föredrag på temat hållbara flygtransporter.

Flyget har en god förmåga att transportera människor och gods långa sträckor på kort tid, jämfört med andra transportslag. Dock krävs mycket energi för att flyga, vilken idag främst fås via fossila bränslen. Det finns dock många pågående initiativ för att ändra energikälla, och minska energiåtgången, och därmed närma sig en hållbar flygmarknad.

Under presentationen presenterades några av dessa imitativ, liksom aktuell forskning kring bland annat elflyg.

Föredragshållare var Tobias Andersson Granberg, Professor vid Linköpings universitet, Avd för Kommunikations- och transportsystem (Campus Norrköping).
Totalt deltog ett 50-tal Polytekniker, Studenter från LiTHeEl samt medlemmar i ÖTF, Linköping.