Årsmöte 136 genomfört den 4 mars

  • 5 mar 2024
  • webbplats, årsmöte

image: Årsmöte 136 genomfört den 4 mars

 

Årsmöte 136 genomfört i föreningens historia under ledning av mötesordförande Kjell Karlsson, mötessekreterare Ole Pedersen samt inspel från Skattmästare Mats Köhler.

Röstlängden fastställdes till 25 närvarande röstberättigade. Styrelsen valdes om på samtliga poster där ledamöter stod för omval. Vår revisor sen många år, Ingemar Klint avtackades och som ny revisor ihop med Ulf Nersing blir vår f.d. ordförande Roland Ekinge.

Efter att klubbmästaren Tom Langborg bjudit på fika ställde sig biträdande klubbmästare Anders Jarskog på scenen och informerade om övergången till nya medlemssystemet/webbsidan KanslietOnline som du hittat till här och nu.