Nyheter

Tio gymnasiearbeten premierades med 50 000 kronor!

  • 28 maj 2024
  • stipendier

image: Tio gymnasiearbeten premierades med 50 000 kronor!

Polytekniskas stipendie- och bidragsfond bjöd in till stipendieutdelning på LiU Norrköping den 27 maj för att premiera 2024 års bästa polytekniska gymnasiearbeten.

Det hela inleddes med en posterutställning med trevligt mingel. Därefter fick alla stipendiater höra motiveringen till sina stipendier och mottaga var sitt diplom och en ros.

Stipendieutdelning Bästa Polytekniska Gymnasiearbetena 2024

  • 23 maj 2024
  • stipendier

image: Stipendieutdelning Bästa Polytekniska Gymnasiearbetena 2024

Måndagen den 27 maj ska vår stiftelse genomföra den årliga stipendieutdelningen där duktiga gymnasister premieras för sina gymnasiearbeten. Denna gång kommer hela 10 arbeten premieras med totalt 50 000 kronor!

Allt sker på Campus Norrköping i Kåkenhus, hörsal K1, Bredgatan 33.

Vi börjar kl. 18 med en posterutställning där alla stipendiater visar upp sina arbeten. Därefter sker diplomering från kl. 18:30.

HVDC-experten Gunnar Flisberg besökte Norrköping och Polytekniska

  • 11 apr 2024
  • ABB, ASEA, Föredrag, Hitachi, HVDC

image: HVDC-experten Gunnar Flisberg besökte Norrköping och Polytekniska

Kvällen den 10 april bjöd föreningen in till ett spännande föredrag om HVDC i samarbete med Chalmersska Ingenjörsföreningen, och studentföreningen LiTHeEL. 

Föredragshållare var Gunnar Flisberg, en erkänd expert inom elektrisk kraftöverföring speciellt avseende överföring med högspänd likström.

Årsmöte 136 genomfört den 4 mars

  • 5 mar 2024
  • webbplats, årsmöte

image: Årsmöte 136 genomfört den 4 mars

 

Årsmöte 136 genomfört i föreningens historia under ledning av mötesordförande Kjell Karlsson, mötessekreterare Ole Pedersen samt inspel från Skattmästare Mats Köhler.

Mot hållbara flygtransporter - Årets första föredrag

  • 1 feb 2024
  • Flyg

image: Mot hållbara flygtransporter - Årets första föredrag

Den 31 januari bjöd vi in till årets första föredrag på temat hållbara flygtransporter.

Flyget har en god förmåga att transportera människor och gods långa sträckor på kort tid, jämfört med andra transportslag. Dock krävs mycket energi för att flyga, vilken idag främst fås via fossila bränslen. Det finns dock många pågående initiativ för att ändra energikälla, och minska energiåtgången, och därmed närma sig en hållbar flygmarknad.

Under presentationen presenterades några av dessa imitativ, liksom aktuell forskning kring bland annat elflyg.

Föredragshållare var Tobias Andersson Granberg, Professor vid Linköpings universitet, Avd för Kommunikations- och transportsystem (Campus Norrköping).
Totalt deltog ett 50-tal Polytekniker, Studenter från LiTHeEl samt medlemmar i ÖTF, Linköping.