Tio gymnasiearbeten premierades med 50 000 kronor!

  • 28 maj 2024
  • stipendier

image: Tio gymnasiearbeten premierades med 50 000 kronor!

Polytekniskas stipendie- och bidragsfond bjöd in till stipendieutdelning på LiU Norrköping den 27 maj för att premiera 2024 års bästa polytekniska gymnasiearbeten.

Det hela inleddes med en posterutställning med trevligt mingel. Därefter fick alla stipendiater höra motiveringen till sina stipendier och mottaga var sitt diplom och en ros.

Totalt tio arbeten av duktiga elever premierades med totalt femtio tusen kronor.

Bergska gymnasiet:

Selma Muda, Kastlängd för katapult

Ebersteinska Gymnasiet:

Adnan Music, Östgöta Live

Curt Nicolin Gymnasiet:

Elias Nyström, Visuell simulering av trekropparsproblemet

Emelie Kryger, Multifunktionsbord

Felix Ferin & Theo Andersson, Vindtunnel

Hagagymnasiet:

Sara Staaf, Elektrofores och DNA-profilering

Vilja Gredin & Maria Argyro Kousoula, Försurning & fytotoxicitet

Kunskapsgymnasiet Norrköping:

Julia Patros, Orala bakteriers överlevnadsförmåga

Linna Gadde, Isens emissivitet och smältningstid

Nyströmska skolan:

Mouayad Al-Mohammad, Vattenvågor och Erosionsskydd