Generativ AI och ChatGPT

  • 28 okt 2023
  • ai, chatgpt, liu

image: Generativ AI och ChatGPT

Den 16 oktober höll Gabriel Eilertsen, Biträdande universitetslektor och Docent vid LiU föredrag på LiU om A.I. Totalt deltog ett 60-tal Polytekniker och 15-20 studenter medlemmar i studentföreningen LiTHeEL.

Presentationen gav en översikt över AI med fokus på generativ AI och stora språkmodeller, så som ChatGPT. Syftet var att ge en allmän förståelse för de tekniska aspekterna av de senaste framstegen inom generativa språkmodeller. För detta ändamål utforskades historiken bakom AI och de teknologier som har varit grundläggande för att bygga ChatGPT och liknande AI-verktyg som vi ser idag.

Efteråt följde flera med på ingenjörs-AW på Cromwell house.